LvV Masthead

En medlemsforening i OE-logo og i Bærum Natur- og friluftsråd
Member of the Forums for Oslo's for Bærum's Rivers and the Bærum Nature Conservancy


LvV er en lokal forening som arbeider for fremme en helhetlig forvaltning av elvene, bekkene og de grønne kantsonene som drenerer mot Lysakerfjord
LvV is a local association that promotes a comprehensive and integrated management of the rivers and streams and the adjacent parklands and forests that drain into Lysaker Fiord, Oslo, Norway.

LvVs prakthefte "Lysakervassdraget" kan bestilles ved å sende epost til styret@lvv.no med navn og adresse. Prisen er kr 150,-/stk
Forsendelse koster kr 50,- for ett eks., kr 90,- for 2 el 3 eks. og kr 135,- for 4, 5 el 6 eks. Større bestillinger avtales.

5 gode grunner til å støtte LvV

1. Vi kjemper for friområdene langs Lysakerelva, rundt Bogstadvannet og langs Sørkedalselva, og særlig for å få etablert turstier hele veien.

2. Gjennom Oslo Elveforum og Bærum Natur- og Friluftsråd er vi høringsinstans i plan- og reguleringssaker.

3. Vi arbeider for en helhetlig forvaltning av hele Lysakervassdraget fra Storflåtan nord i Marka til fjorden for å sikre sunne elver, bekker og vann.

4. Vi bygger opp og ivaretar en betydelig kunnskap om vassdragets historie, geografi og natur.

5. Vi samarbeider med kommunene om tiltak for å bedre forvaltning langs vassdraget gjennom hensynsfull regulering, tilsyn og skjøtsel

Støtt oss ved å bli medlem!
Gå til innmeldingsinstruks.

For English-speaking visitors to our site we offer an internet version of our guide book to the trails along the Lysaker River, the lower reach of the river system.

We also offer a famous tale from the early 1800s about a young lad's scary journey back to boarding school. It doesn't quite rate with other Norwegian fairytales like Three Billy Goats Gruff, but it is set in the valley and hills from which our rivers run, so we have done our best to translate A summer night in Kroksskogen.

   
Dagsaktuelle opplysninger finner du på
Today's news and reports are to be found at

I dag langs vassdraget

Ny skala på vannføring/New discharge scale Se detaljene / See details

OFFENTLIGE SAKER/LOCAL GOVERNMENT MATTERS

Fornebubanen, Lysakerbyen, Skøyenutvikling - alle planer som berører Lysakerelva særlig ved munningen og oppover til Fåbro.

 

LvVs innspill i planprosessen "Forvaltningen av Lysakervassdraget" var tonegivende for kommunedelplanen for Lysakervassdraget.. Det kan lastes ned som pdf-fil (2,6 Mbyte).

sist oppdatert: 2020-04-03 ; ansvarlig: webmaster@lvv.no

coach outlet online jordan 6 sport blue louis vuitton outlet louis vuitton outlet jordan 3 sport blue louis vuitton outlet louis vuitton outlet jordan 3 sport blue michael kors outlet coach factory outlet jordan 6 history of jordan louis vuitton outlet louis vuitton outlet Louis Vuitton Outlet jordan 6 history of jordan sport blue 6s louis vuitton outlet louis vuitton outlet sport blue 3s louis vuitton outlet louis vuitton outlet history of jordan 6s coach outlet online jordan 6 sport blue jordan 3 sport blue Kate Spade Diaper Bag beats by dre outlet lululemon outlet jordan 6 history of jordan jordan 3 sport blue kate spade outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet jordan 6 sport blue sport blue 6s jordan 6 sport blue jordan 6 history of jordan louis vuitton outlet louis vuitton outlet