I dag langs vassdraget
Along the rivers today

o
ppdatert: 2017-06-27 21:47

Holtesag
Vannføring Discharge
Nedbør Precipitation

Nyest måling
Latest reading
790

liter/sek
2017-06-27 1945 CEST

Endring siden
2017-06-26 1950 CEST

-140
liter/sek
Change since last reading

24 timer
Rain 24 hours to 7 am
0,6 mm

2017-06-27 0700 CEST

Total
siste 7 dogn
6,0 mm

Last 7 days

Vann-
temperatur
16,9
grader

Annual statistics
(pdf, 200 kb)
Ett nytt nummer av Fodnytt er nå kommet. Med gledelige nyheter om Kommunedelplanen for Lysakervassdraget og en oppfordring. Fodnytt 41
   
LvV deltok med standpå Røa Vels Frivillighetsmesse lørdag 13.5. Det ble litt å diskutere rundt Kommunedelplanen for vassdraget som skal opp i bystyret før sommeren, men oppmerksomheten til publikumet var veldig rettet mot reguleringsplaner for småhusområdet. utlagt 2017-05-12 rev 2017-05-30 Frivillighetsmessen på Røa
   

Hafslund graver, stenger gangbrua på Jar

Hafslund graver ned en ny kabel mellom transformatorstasjonen på Jar og Lilleaker trikkestasjon for å øke strømkapasiteten. I denne forbindelsen blir det stengning av gangbrua på Jar og av turveiene mellom Vestveien og brua. På et møte i kveld ble det enighet om at Hafslund setter opp anvisning 4 steder for å advare turgåere. Stedene er Fådpassasjen, Jar gangtunnelen under Vollsveien, ved huset Fåbro og ved planovergangen ved Vestveien 18. Se Alternative turer.pdf utlagt 2017-04-20

   
Mustad Eiendom har trukket tilbake forslag om et tilbygg til Fåbro. I et brev til Oslo kommune v/Plan og bygningsetaten skriver den nye ledelsen at firmaet satser heller på andre lokaler på Lilleaker og håper på et godt samarbeid om den videre bruken av det vernede huset Fåbro. utlagt 2017-04-20 Ikke noe tilbygg på Fåbro
   

Det blir en ny runde om et tilbygg på det vernete huset Fåbro. Mustad Eiendoms arkitekter har varslet oppstart med arbeid for å omregulere av hele området, både stall- og kjøkkentunet (Dyrelegen) og hovedhuset. Formålet er å få kommet rundt en eldre vernebestemmelse. Fristen for kommentarer var 31.1.2017. I tillegg til å påpeke det sjenerende ved tilbygget (som ikke Oslo kommune tok alvorlig i forrige runden) LvV kommer til å påpeke behovet for å få regulert inn tilstrekkelig areal til både turveiene til selve Fåbroen og plass til vegetasjonsbeltet langs Lysakerelva.

LvVs brev til arkitektene Lund Hagem med våre merknader kan leses her utlagt 2017-01-17 rev 2017-02-10

Planoppstart
   

Mustad Eiendom har litt å lære om elve- og demningsforvaltning. Da vi så dimensjonene på kjettingene som bandt sammen lensene over Lysakerelva ved Fåbro, var sammenligning med et hundebånd nærtliggende. Det tok ikke mer enn årets beskjeden høstflom før den svakeste kjettingen røk.

Så der ligger demningen på Fåbro igjen uten beskyttelse mot trestammer som flyter nedover. Heldigvis sier alle statistikk at ME har frem til neste års vårflom - som vanligvis tar til i andre uken i mars - til å få forsterket opplegget. utlagt 20161201

Brukne kjetting
   

I dag har Oslo kommunes Byutviklingskomite vært på befaring på Fåbro. Spørsmålet komiteen skal vurdere er om Mustad Eiendom skal få utvide huset Fåbro (fra ca. 1760) med et glass- og betong- tilbygg. Mustads arkitekter har forsåvidt tegnet et pent bygg, men i sin iver å gjemme det bak huset har de plassert det for nært Lysakerelva (12 meter på det nærmeste i følge LvVs tolkning). Lenge har Oslo Plan- og bygningsetat ment at det ikke var noe problem, men innser nå at det vil gi en uheldig presedens.

Men besøk ga anledning til å se at lensene som skulle beskytte demningen på Fåbro er satt i stand. Hurrah for at Mustad Eiendom har innsett at det å eie demningen på Fåbro innebærer sikkerhetsforpliktelser. utlagt 2016-09-22

Lensene på Fåbro istandsatt

Lenser ved Faabro

   
I tordenværet lørdagkveld knakk et stort dødt grantre som sto på Bærumsbredden 50-60 meter sør for Lysejordebru. Det ligger som bildet viser, tvers over Lysakerelva og vil blokkere for elvepadling dersom det kommer nedbør for å øke vannstanden nok. Tre over elvaTre over Lysakerelva
   

Det er mye snakk for tiden om skolen i juni. En ting som er sikker er at ungdomsskolen skal avsluttes med en uovervåket kalas. At naboskolene til Lysejordet velger sletta er blitt en tradisjon. Og like tradisjonell har vært LvVs innsats for å rydde opp.

Men i år er det stopp. I stede sendes det melding til rektorene på de to aktuelle skolene, til utdanningsetaten og til bymiljøetaten, som nok har sine folk ute over hele byen denne uken for å rydde opp etter ungdommen.

Denne historien fikk en lykkeligere utgang enn tidligere år. En gjeng niende klassinger fra Bjørnsletta skole hadde samlet seg på sletta kvelden etter. På en vennlig oppfordring ryddet de sletta slik at kvelden etterpå da det ble sjekket før brevene ble sendt, var alt som det skulle være og brevene kunne lagres til neste år. utlagt 2016-06-22; revidert 2016-06-24

Skoleavslutning
   
Vannstanden i Grinidammen har vært meget lav i en god stund mens den nye terskel til demningen ble støpt. I ettermiddag ble tappelukene delvis lukket slik at dammen gjenfylles. Med en kapasitet på ca. 35 000 kubikkmeter og en nettotilsig fra Lysakerelva på ca. 0,8 kubikkmeter, tar det bare et halvt døgn å komme opp i en noenlunde normal vannstand. utlagt 2016-06-14 Grinidammen fylles igjen
   

Nedtappingen av demninger er alltid spennende. Neddemmet infrastruktur dukker frem. Denne gangen fikk vi se den gamle steinkistebru eller demningskonstruksjon som er vist på kart og på croquier fra perioden 1793 og 1809. I helgen ble dette dokumentert med flere bilder.

Planer om oppmåling måtte fremskyndes da dagens vannstandsmåling i Lysakerelva viste at tappelukene i Grinidammen var skrudd ned og dammen skulle fylle raskt. I kveldstimene ble totalstasjonen stilt opp og peilet inn mot gamle Griniveibru (Svingen) og kumlokkene langs Grinibekken før en serie målinger på de få brurester som fremdeles lå over vannspeilet ble foretatt. utlagt 2016-06-14

Gammel trebru kom til syne

Trebru Grini

   
Etter 35 mm nedbør på 60 timer nådde Lysakerelva en vannstand ved Lysejordet midt på dagen (24.5.) som svarer til 28 kubikkmeter per sekund. Ettersom LvV opererer med en nye skala på sin målestasjon, vil vi gjerne høre om noen har observert tegn til oversvømmelse i Sørkedalen. Vanligvis er det elvesletta ved Zinoberbru som først kommer under vann. Ved den "offisielle" måling og prøvetaking senere på dagen var vannstand gått ned med 6 centimeter, noesom svarer til 3000 liter per sekund mindre vannføring. Utlagt 2016-05-24, kl 2310

Oversvømmelse?

Send epost til
styre@lvv.no

   

I kaldt, vått vær ble Lysakervassdragets venner med på Røa Torg lørdag 30. april. Vår stand ute mot Vækerøveien fikk jevnt besøk og to nye venner ble rekuttert.

Mange ble overrasket over hvor lite forurensning er løst opp i elvevann sammenlignet med regnvann og springvann. Springvannet er jo tilsatt salter som sikre oss mot bakterier, noe som ikke er tilfellet med elvevann eller regnvann fra hustak.

LvV på Røa Torg
   

Like før påske fikk LvV melding om at all vegetasjon var fjernet fra ei øy ut i Lysakerelva 50 meter ovenfor Fåbrofossen. Saken ble meldt umiddelbart til Oslo kommune og senere til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Nå har Oslo kommune meddelt at saken er tatt opp med grunneieren. Grunneieren, Mustad Eiendom, svarer at hogsten ble gjort i forbindelse med fjerning av drivtømmer fra demningen, men at entreprenøren har overgått sin instruks.

Mens det er viktig å få fjernet drivtømmer som ellers kan ødelegge demningen og gangbrua over Fåbrofossen har Mustad Eiendom, som dameier, forsømt sitt ansvar for å beskytte demningen ved å holde i stand lensesystemet som tidligere holdt drivende tømme på behørlig avstand fra damanlegget.

Flatehogst ved Fåbro

   

Barketomten på Syd-Fossum er et friområde som Eiksmarka Tennisklubb og Bærum kommune planlegger, skal blir stedet for en tennishall. Flere instanser advarer Bærum kommune mot dette, men administrasjon fortsetter ufortrødent med saksforberedelse. Planforslaget tar ikke hensyn til turveiforbindelsen langs Lysakerelva.

Med den mektige Løvenskiold-familien som aktive i ETK må det være mulig å få en annen tomt enn et kommunal friområde. To forslag: Løvenskiold-Vækerøs lagerområde på Syd-Fossum eller Grini-golfbane som er ganske så lite brukt.

Da blir det plass turvei L-1 og til å utbedre elvebredden ved Barketomten. Les LvVs innlegg i Budstikka.

Elvebredden v/Barketomten
Bredden til Lysakerelva ved Barketomten

   

På LvVs årsmøte 16. mars, ble det vedtatt at foreningen innstiller sine aktiviteter. I hvor lang tid dette skal vare blir bestemt av styret som ble gjenvalgt på årsmøtet. Situasjonen oppstår fordi lederen makter ikke lenger å ivarta de mange roller i foreningen, og særlig det å få gjennomslag i offentlige fora for LvVs mål, nemlig et samarbeid med det offentlige om forvaltningen av natur- og friområdene langs vassdraget. Foreningen har ett år på seg for å bygge opp en ledelse som kan gjøre LvV om fra en kjøkkenbordsforening til en forening som engasjerer de mange brukere av friarealene til aktiv innsats.

Det foreløpig siste Fodnytt kan leses her.

Årsmøtet
   

Flere dager med temperaturer under 10 grader betyr isdannelse i Lysakerelva ved LvVs målestasjon på Lysejordet. Råken er nesten tettet og gir ikke plass til måling av strømmens hastighet. Vannstanden stiger og faller mest etter utpumping av vann til snøproduksjon ved Zinober (til VM i Skiskytting) og Wyllerløype (til X-games). utlagt 2016-01-19

Islagt elv
   
Med vannet tømt fra regnmåleren på årets siste dag kan LvV registrere at nedbørsåret var på det jevne. Det største avviket kom i september da først 60 og så 100 mm kom i løpet av en uke. Den andre episoden brakte elvenivået opp til det høyeste som LvV har registrert i nesten 10 år. Men i et årsperspektiv ble alt normalt igjen i oktober da mindre enn 10 mm regn falt på Lysejordet. Nedbørsåret 2015 - helt gjennomsnittlig
   
Siden 1. september har Lysakervassdragets venner laget uttalelser i fire plan-, regulering- og konsesjonssaker som berører Lysakerelva, Sørkedalselva eller Bogstadvannet. Noen av sakene dreier seg også om sidebekkene til disse vannforekomster. Vi har også levert merknader ved oppstart av arbeid med nye plan- eller konsesjonsbehandlinger. Uttalelsene kan i de fleste tilfeller leses på den aktuelle myndighetens saksinnsyn, men de er også lagt ut på LvVs web Høring på høring
   
Flere grupperinger benytter LvVs websider til å planlegge aktiviteter langs Lysakerelva og Sørkedalselva. Disse har hatt sine grenseverdier for vannføring som passer for aktiviteten sin. F.eks. elvepadlere mener det er best når vannføringen er registrert mellom 8 000 og 10 000 liter per sekund. Vannstanden ved Lysejordet som svarte til disse er 0,70 og 0,77 m. Nå mener LvV at disse vannstander svarer til 12 500 og 15 000 liter per sekund. Nede sammenlignes noen nye tall med de gamle verdiene: Nye tall på kjente vannstander
Gammel vannføringstall (liter per sekund)
Nytt tall
Trygg bading i kulper og stryk:      800
1 300
2 000
3 250
Elvepadleres grenser:   8 000
12 500
10 000
15 000
Flomvarsel for Zinober: 20 000
27 000
   

Den høye vannføringen i Lysakerelva etter 80 mm nedbør på 3 døgn har gitt anledning for å skaffe et nytt datapunkt på målekurven til LvVs målestav på gangbrua ved Lysejordet. Måling av vannhastigheter fra 15 steder på brua ble foretatt etter samme metoden som vi benyttet i 2006-7 da stasjonen ble etablert. Resultatet ga en total vannføring på 57 kubikkmeter ved en vannstand på 174 cm. Samtidig viste dette at ligningen vi har brukt til å regne ut det daglige vannføringen har vært noe for enkel. Det er nemlig slik at brukarene er et unaturlig innslag som får vannstanden til å stige fortere enn tidligere beregnet for hver ekstra kubikkmeter. Vi har hatt en mistanke, og dagens flomtopp bekreftet den. utlagt 2015-09-18 rev. 2015-09-20

Ny skala til målestasjonen
   
Midt på dagen på fredag 18.9. var vannføringen i Lysakerelva ved Lysejordet ca. 56 kubikkmeter per sekund. Tallet oppgis med forbehold fordi målestasjonen ble i 2007 kalibrert ved hjelp av vannhastighetsmålinger bare opptil 42 kubikkmeter. Nye hastighetsmålinger er tatt i formiddag, og skal nå analyseres. Det er i allefall den høyeste vannstand (1,74 meter) som er målt på de 9-10 år som stasjonen har vært etablert. Under 1987 flommen estimeres at vannstanden var opp mot 2,25 meter. Flomtopp!
   

Turgåere vil ha lagt merke til graving og boring som har blokkert turveien nordover fra Bærumsveien på Bærumssiden av Lysakerelva. Vannetaten i Bærum borer for å legge rør fra Jarkrysset ned til Lysakerelva som skal bringe overvannet fra området Bjerkelundveien og Vollsveien ut i elva.

Hverken LvV eller Bærum Elveforum ble informert om tiltaket før ødeleggelse av turveien var et faktum. Bærums vannetat har ingen rykte for god publikumsmedvirkning. I dette tilfellet kan etaten også har forbrutt seg mot Vannressurslovens paragraf om overføring av vann mellom vassdrag. LvV finner ingen søknad om dispensasjon.

Se forøvrig notis fra Budstikka som omtaler Bærum Elveforums brev til Bærum kommune (550kB).

Turvei L-1 fra Bærumsveien nordover er til tider stengt.
   

Med 20 mm nedbør og 8 varmegrader overnatt har vannet fra Marka tatt med seg resten av snøen og laget en bra flomtopp. Målingen 6.5. viste 24 kubikkmeter per sekund, men alle tegn viser at det nok var over 25 kubikk tidligere på ettermiddagen.

Nå kan sommeren kommer! utlagt 2015-05-06 rev. 2015-05-08

Flomtoppen
   

Forbauselsen var stor da en befaring av Røa mølle forut for vårens oppmålingskampanje måtte avbrytes på søndag, 12.4. Trekroner fra høye løvtrær blokkerer den gamle veien til mølla. Trestammene står tilbake der hvor stikkveien fra Elvefaret møter turveien i det sørvestlige hjørnet av idrettsplassen. Dette skjer ca. 3/4 år etter at kronene ble kappet av tre store bjerketrær i samme området.

Hendelsen ble innrapportert til Bymiljøetaten i Oslo kommune allerede søndag kveld. Tilbakemeldingen er at etaten sender en kontrollør for å undersøke hvem kan ha stått bak.

De avkappete løvtrærne

Ny treskade i Lysakerelvas kantsone

Med det nye hærverket er ikke vanskelig å se hvilket hus nå får kveldens siste solstråler inn i stuevinduet. Det er bare spørsmål om kommunen gebyrlegger i samme monn som tidligere. Gebyrene har variert fra kr 3 000 til kr 10 000 per ødelagt tre. I dette tilfellet er minst ni tre ødelagt.

De tre bjerketrær som
ble kappet av i fjor

   
Onsdag 21. januar innledet Bo Wingård og John Tibballs på Naturvernforbundet i Oslo og Akershus sitt onsdagsforum da tema var "NOAs syn på Vassdragsforvaltning". Kvelden begyntetmed at John foreleste om lovgivningen som styrer forvaltningen med utgangspunkt i erfaring høstet fra 10 års arbeid med Lysakervassdraget. Bo ledet en diskusjon om loven, og om erfaringer fra andre vassdrag. Presentasjonen kan leses her (ca. 1 Mb, 36 bilder) utlagt 2015-01-24 Onsdagsforum i Naturvernforbundet
   
* Tilsynelatende endringer på inntil +-200 liter per sekund ansees å være innenfor usikkerheten til målemetoden som brukes når bunnis fører til oppstyving av elvestrømmen ved målestasjonen. Vannføring estimeres da ut fra både vannstand og vannets hastighet og metoden ansees for å være usikker innen pluss-minus 20 %. utlagt 29.12.2014 Bunnis og oppstyving

Vannføringen i Lysakerelva svinger i mottakt til pumpingen for snøproduksjon. Tryvann Vinterpark har ikke kunnet snølegge løypene før de siste dagene, så benytter kulden for å kjøre snøkanonene hele tiden som det ikke står folk i bakkene.

Resultatet er at isdannelsen blir forstyrret. Det hjelper heller ikke at vannet i magasinene, særlig Langlivannet, fremdeles holder temperaturer godt over nullpunktet. At vannføringen ut fra Langlivannet er altfor høy har Oslo kommunen en viss kontroll over, men foreløpig slippes over 1000 liter/sek og det er for mye til å bli nedkjølt før vannet kommer til fjorden. Det må minst 2-3 døgn til med temperaturer under 7 kuldegrader før det blir dannet sikker is. Og det er uten for mye svingning i vannstanden. utlagt 1. juledag 2014

"Varmt" vann, kald luft
   
Nedbørsmåling i LvVs regi har vært i nesten 10 år. Det er kort tid i meteorologisk sammenheng, men har gitt et bilde på klimaendringene som har skutt fart gjennom disse årene. I 2014 allerede på årets 318. dag er årsnedbør kommet over 1000 mm og er den største nedbørsmengden målt på Lysejordet gjennom disse 10 årene. "Rekord"nedbør
   
Med nesten 80 mm nedbør på 7 dager har årets uke 42 vært blant de våteste. Nedbøren i disse ukene tidlig i oktober er pålitelig nok til å slå ut som en hump i gjennomsnittskurven over samlet årsnedbøren. utlagt 2014-10-12 Høstnedbør
   
Enda et innspill fra LvV har blitt publisert i Asker og Bærums Budstikka 3. september 2014, denne gangen på fremtredende side 3. Det står mer om saken i Fodnytt som sendes ut i 4. september. Innspill i A&BB om Bogstadvannets bredder
   
Et innlegg fra LvV som sto i Asker og Bærum Budstikka på lørdag, tok for seg vannforekomstene på Fossum som er underslått i de offentlige utredningene av konsekvensene som en storutbygging vil få. Den innsendte teksten kan leses her. For å sikre at kommunen er fullt ut informert om vannforekomstene som LvV mener det er viktig å ta vare på, er det også sendt et lengre brev med dokumentasjonen som LvV har samlet inn. utlagt 2014-08-10 Tjernet på Fossum
   

The internet guide to the walking tracks along Lysakerelva that was accessible via John Tibballs' university website has been brought up to date and transferred to LvV's site. It can be accessed here.

En norsk versjon er på trappene ifm LvVs forelesningsserie "Bli kjent med Lysakerelva", som styret har besluttet å starte like etter Påsken. utlagt 2009-02-07 revidert 2009-02-11

On foot along Lysakerelva

 

 
   

 

 
   

 

 

Send ditt bilde fra vassdraget, med dato, sted og ditt navn til webmaster@lvv.no!

Vi legger gjerne ut opplysninger om arrangementer knyttet til vassdraget. Opplysninger sendes
webmaster.

sist oppdatert: 2017-06-27 21:47 ; webansvarlig: webmaster@lvv.no
Startside
Home page

Bli medlem!
Join LvV

Kontakt oss
Contact us

Vassdraget
The catchment

Organisasjon
Organisation

Aktiviteter
Activities

F˛­nytt
Our newsletter

Din mening
Your opinion

Meld fra!
Let us know!

Vannf°ring
Discharge

B°ker og kart
Books and maps

Lenker Links

Uttalelser
Submissions